Joyce Bongers

In de afgelopen jaren heb ik mijn tanden mogen zetten in tal van mooie projecten en initiatieven die bijdragen aan een duurzame omgeving.

Buurkracht – Energiebesparing staat volop in de belangstelling. En toch komt het vaak moeilijk van de grond. Want: waar te beginnen? Hoe? Welke leverancier handelt en adviseert in mijn belang? Wat levert mijn investering op? Alleen komen mensen er vaak moeilijk uit. Onderzoek laat zien dat buurtinitiatieven wél tot resultaat leiden. Buurkracht helpt hierbij door het proces te begeleiden, barrières weg te nemen en de buurt door afhaakmomenten heen te trekken. Gratis en zonder commercieel oogmerk. Joyce Bongers is sinds januari 2016 buurtbegeleider Zuid-Limburg bij Buurkracht.  Voor meer informatie kijk op http://www.buurkracht.nl/.

HetEnergieBureauHetEnergieBureau helpt organisaties die werk willen maken van duurzaamheid. Hierbij kan het gaan om het bepalen van de koers (beleid), het uitvoeren van onderzoek naar mogelijke maatregelen, het ontwikkelen van duurzame concepten en het managen en realiseren van programma’s en projecten. Onze adviseurs zijn experts die u kunnen helpen met vraagstukken op het gebied van energiebesparing, duurzame energie, duurzaam bouwen, slimme openbare verlichting, duurzame mobiliteit, circulaire economie, SMART City-uitdagingen en tal van andere thema’s. Joyce Bongers heeft sinds juni 2016 een samenwerkingsverband met HetEnergieBureau. Voor meer informatie kijk op http://www.hetenergiebureau.nl/

DUW Parkstad – DUW Parkstad is een initiatief namens de acht gemeenten in Parkstad. Woningeigenaren, of toekomstige, kunnen bij DUW Parkstad gratis en onafhankelijk advies krijgen over hoe de woning kan worden verduurzaamd. Naast deze adviezen helpen we ook met het aanvragen en beoordelen van offertes en het indienen van subsidie of lening aanvragen. Joyce Bongers was van 1 jan 2015 t/m 31 mei 2016 projectleider en adviseur bij DUWParkstad.  Voor meer informatie kijk op http://www.duwparkstad.nl/

Bewonersbijeenkomst Voerendaal – Lagere energiekosten, meer luxe en comfort in uw eigen huis? Kom dan naar de gratis workshop georganiseerd in samenwerking met Joyce Bongers. Onderwerpen die aan bod komen zijn: diverse isolatie opties, verwarminstechnieken, subsidies en leningen, besparing. Dit project loopt van jan 2017 – oktober 2017.

Meer weten over mijn ervaring? Klik dan hier. Of bel of mail me voor een afspraak.